Erään henkilön otsarypyt


AUTOLLA TAPAHTUVA CRUISING
Määritelmä:
Cruising tarkoittaa päämäärätöntä tai tiettyyn kohteeseen suuntautuvaa ajelua ja se sisältää tarkoituksen mukaiset istumiset terassilla sekä asiaankuuluvilla parkkipaikoilla tai suljetuilla alueilla, jossa voi polttaa myös kumia.
Cruisingaika voi sisältää fiiliksen mukaan kokonaisajan tai lyhyemmän ajan, kun autolla lähdetään liikkeelle ja kun se tuodaan takaisin parkkiin tai talliin.
Cruisingajasta lasketaan sitten otsaryppyjen madaltumisaste ja cruisailun hinta / h perustana auton hinta. Cruisingaikaan lasketaan mukaan useampia kesiä riippuen siitä miten hyviä cruisingit ovat olleet ja miten auto täyttää vaatimukset eli miten tyytyväinen olo tulee cruisingeista. Tämä voidaan esittää matemaattisesti ja taulukossa, koska taulukkoon ei voi runoilla.
OTSARYPPYJEN MADALTUMISASTE
Otsarypyt muodostuvat tarkasta ja tinkimättömästä uurastuksesta auton kunnostamisessa ja siihen vaikuttavat ne hirveät hinnat jotka joutuu uhraamaan autoon sekä uurastusaikana vallitseva ilmasto, auringonpaiste ja toisten ihmisten ilonpito, johon ei pääse osallistumaan. Rypyt suurenevat jos auto cruisailun aikana temppuilee, jolloin tuntee häpeää siitä, että auto ei ole kunnossa varsinkin jos ihmiset katselevat. Toisille tulee vielä juonteet suupieliin alkaen nenästä ja päätyen leukaan. Näiden juonteiden syvyys on vastaava otsaryppyjen kanssa.
Toisaalta on otettava huomioon, että on ihmisiä, jotka hakevat haasteita siitä, että he tekevät romuista hienoja autoja ja saavat siten tyydytystä ja he jopa myyvät valmiin auton ilman cruisailuja, joita he pitävät turhana tiboteerauksena.
Tämä erittäin kunnioitettava ihmislajin käyttäytyminen ei noudata jäljempänä esitettyä kaavaa, vaan se on tästä kaavasta kehitetty määrätty integraali 0 - valmis auto-, jossa pinta-alan suuruus merkitsee mielihyvän suuruutta. ( esitetään myöhemmin )
Matemaattinen seuranta ja tilastointi vaatii ennen työn alkamista ryppyjen mittauksen. Madaltumisasteessa eliminoidaan muiden kuin cruisailun otsaryppyjä pienentävät vaikutukset ottamalla mukaan auton cruisailuhinnat, jotta totuus ei unohtuisi. Eli kunhinnan muistaa niin madaltumisaste muuttuu kaavan mukaiseksi. Elämän vastamäet, jotka vaikuttavat ryppyihin eliminoidaan erikseen määriteltävällä vakiolla, jolla redusoidaan ryppyjen syvyyttä.
Madaltumisaste noudattaa erittäin tarkasti kaavaa:
M = v1 x ktot / vp x kp
M:n maksimiarvo on 1. Alkuvaiheessa tulee hyvin pieniä lukuja, mutta ne muuttuvat ryppyjen madaltuessa ja cruisingtuntien lisääntyessä.
v1 täytyy olla nollasta eroava luku ei kuitenkaan negatiivinen.
Cruisingtunnin hinnasta ajan funktiona kannattaa piirtää käyrä sitten kun mittauspisteitä on useampia, jolloin näkee havainnollisti käyrän kulmakertoimesta kulloinkin minkä asteinen madaltuminen on ja tällöin voi ilmoittaa madaltumisen myös astelukuna. Ilman tarkempia tutkimuksia, muutaman mittauksen jälkeen voidaan sanoa, että tämä asteluku saattaa olla sama kuin otsassa olevan vaon seinän kaltevuus vertikaaliin nähden. Rypythän ovat v-mäisiä.
madaltumisaste on esitetty taulukossa vuosittain, lisäksi on piirretty käyrä cruisingtunnin hinnasta.

Madaltumisasteen laskennassa tarvittavat arvot:
v1=rypyt kunnostuksen alussa (mm)
vp=rypyt mittausajankohtana (mm)
h=käytetty cruisingaika kumulatiivisesti mittausshetkellä (h)
D=auton hinta mittaushetkellä
htot=kokonaiscruisinaika, jolloin kulut on kuoletettu
(valittu 240 h)
ktot=D/htot=kokonaiscruisingtunnin hinta
kp=mittaushetken cruisingtunnin hinta=D/h
M=madalatumisaste mittausshetkellä

Kesä 2000
Tällöin auto valmistui ajokuntoon.
Konaistuntimääräksi otettiin 240 h, joka on ns. paras arvaus, jolloin rypyt olisivat poistuneet tai palautuneet ennen remonttia vallinneelle tasolle. Tuntimäärän oli ajateltu jakautuvan usealle vuodelle, koska autoa joudutaan vielä laittaan.


Kesän 2000 cruisingtaulukko
ja käyrä cruisingtunnin hinnasta

Vuonna 2001/ 10.4.01 rehellisellä mittauksella arvioiden peilin edessä todettu ryppyjen kasvaneen talven aikana, johon on tietysti vaikuttanut katon hydrauliikan osien hankinta ja malttamaton odotus. Cruisingtunnit jatkuvat mihin oli jääty v. 2000, koska autolla ei ole vielä cruisailtu maagista 240 tuntia

Kesän 2001 cruisingtaulukko ja käyrä cruingtunnin hinnasta

Tarkasteltaessa kesän 2001 cruising faktoja, voidaan todeta, että otsarypyt olivat pienentyneet 0,70 mm:stä 0,39 mm:iin eli pienentyneet 44 % .
Cruisingtunnin hinta oli laskenut 295 mk / 49,7 e eli 19,7 %
Cruisingtunteja oli tullut lisää 21 h eli 30 %.
Autoon oli laitettu rahaa lisää 4967 mk/ 836 e eli 4,8 %. ( ei sisällä bensoja )
Madaltumisaste oli kasvanut 0,11 yksikköä eli 134 %. Madaltumisasteen maksimihan piti olla 1, jolloin rypyt olisivat kuten alussa eli 0,2 mm, mutta koska hintaa on tullut lisää koko ajan, arvo tulee jäämään alle yhden ( 1 ) .
Maagisesta 240 h cruisingrajasta puuttuu vielä 150 h eli 62,5 % .

Cruising filosofian kehittyminen

Täytyy sanoa, että cruisingfiilikset ja arvostukset kehittyvät sen mukaan mitä enemmän cruisailee ja autolla muuten ajelee. Kesällä 2001 tuli 3200 km täyteen jo heinäkuun puolessavälissä ja matkoihin sisältyi pitkiä ajoja esim. Helsingistä Sulkavalle ja takaisin (2x320 km ). Jokapäiväinen käyttö arkistaa fiiliksiä ja autosta ja sen ajamisesta tulee rutiinia. Tämä on tietysti on pitkälti henkilökohtainen asia.

Cruisailukriteereitä täytyy kiristää 18.7.01 lähtien seuraavasti:

Cruisailuksi luetaan: Viralliset cruisingillat ja seurojen tms järjestämät cruising-tapahtumat.

Ajot jolloin takakontissa on kuohuviiniä tai shamppanjaa kylmänä

Seura on niin hyvää, että se vaikuttaa cruising fiiliksen syntymiseen

Yleisö tai kansa osoittaa suosiotaan autolle

Cruising fiilis kehittyy jostain muusta tai edellä mainittujen yhteisestä vaikutuksesta. ( Lisäys 18.9.01 )Jonkun näistä kriteereistä täytyy täyttyä, jotta ajelu hyväksytään cruisingiksi.

Musiikki
Musiikki vaikuttaa merkittävästi cruising fiilikseen ja sen valintaan on syytä paneutuu huolella. Auton aikakauden musiikki sopii tietysti hyvin kuvaan, samoin asut.


KESÄ 2002

Vuonna 2002 / 30.3.2002 taaskin rehellisellä ja tarkalla mittauksella kuitenkin käyttäen mauseria peilin edessä todettu ryppyjen kasvaneen taas talven aikana, johon on vaikuttanut mietintä tehdäkö vai eikö tehdä moottoriremontti ja tietysti kesän malttamaton odotus. Cruising tunnit jatkuvat mihin oli jääty v. 2001, koska autolla ei ole vieläkään cruisailtu maagista 240 tuntia. Käyrän asteikot muuttuvat euro;-pohjaisiksi.
Näyttää siltä, että loppuhuipennus lähestyy ja siinä paljastuu onko kysymyksessä huijaus vai tieteellinen tutkimus.
3.5.02 oli yleinen cruising ja siitä löytyy video. [9 933 KB]

Kesän 2002 cruisingtaulukko ja hintakäyrä

Kesän 2002 merkittävimpiä cruisailuja oli käynti Västerosissa Power Meetingissä [68 KB] käynti ja Punkaharju cruising [272 KB] myöhemmin kesällä.

Kesän 2002 cruising faktoista voidaan todeta, että otsarypyt olivat pienentyneet 0,75 mm:stä (0,70/2001) 0,41 mm:iin (0,39/2001) eli pienentyneet 45,3 % (44 %/2001).
Cruisingtunnin hinta oli laskenut 31,92 € (49,7/2001) eli 15,7 % (19,7%/2001)
Cruisingtunteja oli tullut lisää 28 h (21 h/2001) eli 29,5 % 30%/2001).
Autoon oli laitettu rahaa lisää 1771,88 € ( 836 €/2001) eli 9,1 % (4,8 %/2001). ( ei sisällä bensoja )
Madaltumisaste oli kasvanut 0,144 yksikköä (0,11/2001) eli 135,8 % (134%/2001). Madaltumisasteen maksimihan piti olla 1, jolloin rypyt olisivat kuten alussa eli 0,2 mm, mutta koska hintaa on tullut lisää koko ajan, arvo tulee jäämään alle yhden ( 1 ) .
Maagisesta 240 h cruisingrajasta puuttuu vielä 117 h (150 h/2001)eli 48,75 % (62,5 % /2001).
Autolla ajettiin 2002 kesällä 5157,10 km ja bensiiniä kului 879,35 ltr joka maksoi 1011,29 €. Keskikulutus oli 17 ltr/100 km.

KESÄ 2003

Kesä 2003 oli myöhässä ja ensimmäisen kerran voi cruisailla 21.4.03, jolloin olikin sitten hyvä ilma. Aluksi kävimme Oittaan kartanon alueella ja kiersimme Bodomin järven, reitti on hieno ja ilma aurinkoinen ja kohtalaisen lämmin, mutta vaati pipon päähän ajettaessa Tämän jälkeen menimme pick-nikille Vantaankoskelle Kuninkaantielle Vantaanjoen rantaan, josta löytyi hieno paikka. Cruisingin ja pick-nickin aikana suoritettu ryppyjen arviointi antoi tulokseksi kasvaneet rypyt talven aikana, mikä onkin luonnollista. Moottoriremontti oli tarkoitus aloittaa jo ajoissa maaliskuussa, mutta se siirtyi toukokuulle. Gruisingtunnit jatkuvat mihin oli jääty v. 2002, koska autolla ei ole vieläkään cruisailtu maagista 240 tuntia.
Koska moottoriremontti muuttaa autoa ja cruisailua huomattavasti, jatketaan perustavaa laatua olevaa tieteellistä tutkimusta ryppyjen käyttäytymisestä.1.8.03 oli yleinen cruising, josta otin myös videon: kts: http://www.youtube.com/watch?v=fTvP4pcptzY

Cruising faktoista kesällä 2003 voidaan todeta, että otsarypyt olivat pienentyneet 0,72 mm:sta (0,75/2002) 0,50 mm:iin (0,41/2002) eli pienentyneet 30% (45,3 %/2002).
Cruisingtunnin hinta oli noussut 16,6 € (31,92/2002) eli - 8,8 % (15,7%/2002) johtuen kone- ja vaihteistoremontista.
Cruisingtunteja oli tullut lisää 7 h (28 h/2002) eli 5,6 % ( 29,5 %/2002).
Autoon oli laitettu rahaa lisää 3392,52 € ( 1771,88 €/2002) eli 15,8 % (9,1 %/2002). ( ei sisällä bensoja )
Madaltumisaste oli kasvanut 0,075 yksikköä (0,144/2002) eli 51,72 % (135,8 %/2002).
Maagisesta 240 h cruisingrajasta puuttuu vielä 108 h (117 h/2002)eli 45 % (48,75 % /2002).
Autolla ajettiin 2003 kesällä 1752,2 km ja bensiiniä kului 331,93 ltr joka maksoi 382,03 €. Keskikulutus oli 18,9 ltr/100 km.

Syynä pieniin lukemiin on jäljempänä mainittu kone- ja vaihteistoremontti ( josta on eri tarina )

Kesän 2003cruisingtaulukko ja hintakäyrä

Selvitys ! *1* :

Pääsiäisenä aloitettu moottoriremontti aiheutti 2 kk katkon cruisinkeihin ja huomattavan kululisäyksen sekä tietenkin ryppyjen kasvamisen remontin aikana. Tästä johtuu käyrän epäjatkuvuuskohta. Vaikuttavia tekijöinä remontin aikaan oli aittarakennuksen pystyttäminen ja trooppinen kuumuus sekä kosteus. Aitan tekemisen vaikutus on eliminoitu empiirisellä tekijällä W ja ilmasto-olot tekijällä F, jotta Dupont/Dupond ei keksisi syytä helposti. Näiden tekijöiden tuloksi saatiin 0,727, jolla kompensoimalla saatiin ryppyjen korkeudeksi 0,8 mm, joka on absolut kurant tulos. Tarkempi erittely esitetään pyydettäessä.

KESÄ 2004

Kesä alkoi aikaisin ja maaliskuussakin oli lämpimiä päiviä, mutta Cougarissa oli niin paljon tekemistä, että varsinaiset cruisailut alkoivat vasta 7.5.04. Viimeksi laitettiin katon koneikko kuntoon ja täytin systeemin öljyllä iltapaivällä ja lähdin sitten Antin luota ensimmäiselle cruisingille. Piamaria oli helireisulla Tallinnassa ja tuli seuraavana päivänä.

Rypyt kasvoivat vielä 7.5 aamupäivällä, koska homma oli hidasta ja päivä oli lämmin.

Arvoitaessa ryppyja alkutilanteessa, ne olivat isommat kuin viime vuonna ja aikaisempina vuosina eli 0,78 mm.

30.6.04 lähdimme Cougarilla Saksaan ja Ranskaan ja tarkoitus oli hoitaa picknick läpi Euroopan. Alkumatkasta katosi Cougarista vilkut ja ne korjattiin paikallisella Fordilla Wismarissa. Itse ei haluttanut laittaa uusia johtoja virtalukosta lähtien. Korjauksen hinta oli asiallinen 67 €.

Ilmat olivat kuitenkin huonot ja katto alhaalla ajoimme vain muutamana päivänä. Tosin silloin kun oli hyvä ilma esim. Moselilla Cruisingit olivat asiallisia ja poikkeavia Suomen Kaivarista. Emme onnistuneet vierailemaan DR: Loosenilla, kun meni liian myöhään, mutta kävimme vuorella . Matkasuunnitelma lyheni myös, alunperin oli tarkoitus mennä Mont Blancille saakka, mutta jäimme sitten koko viikoksi Moselille. Kävimme kuitenkin päivän reisulla Ranskassa Thionvilessä ostamassa ja testaamassa viinejä. Kokonaisuus reissusta oli kuitenkin asiallinen ja cruisingeja tuli ilman ollessa hyvä varsin tiheästi.

Kesän 2004 cruisingtaulukko ja hintakäyrä .

Jostain syystä loppukesän cruisingit olivat hävinneet huomaamatta ja tilastoissa näkyy vain elokuun cruisingit !!!!!

Kesän 2004 yhteenveto

Cruising faktoista kesällä 2004 voidaan todeta, että otsarypyt olivat pienentyneet 0,78 mm:sta (0,72/2003) 0,18 mm:iin (0,50/2003) eli pienentyneet 77%, ¨hirveä määrä¨, (30 %/2003).
Cruisingtunnin hinta oli laskenut 26,26 € (-16,6/2003 noussut) eli 14,14 % (- 8,8 %/2003 noussut)
Cruisingtunteja oli tullut lisää 22,5 h (7 h/2003) eli 14,4 % ( 5,3 %/2003).
Autoon oli laitettu rahaa lisää 1344,70 € ( 3392,52 € koneremontti /2003) eli 5,4 % (15,8 %/2003). ( ei sisällä bensoja )
Madaltumisaste oli kasvanut 0,58 yksikköä (0,075/2003) eli 407 % (51,72 %/2003).
Maagisesta 240 h cruisingrajasta puuttuu vielä 83,5 h (108 h/2003)eli 35 % (45 % /2003).
Autolla ajettiin 2004 kesällä 4208 km eli käynti keskieuroopassa vaikutti n. 2400 km ( 1700 km / 2003) ja bensiiniä kului 739,97 ltr ( 331,93 /2003)joka maksoi 878,96 €. ( 382,03/2003) Keskikulutus oli 17.58 ltr/100 km. (18,9/2003)

Käyrästä näkyy miten alkukesästä ja keskieuroopassakin oli harvahkoja cruisinkeja johtuen huonoista ilmoista, mutta sitten Suomessa loppukesästä cruisailu oli varsin tiheää. Mutta jos kaikki menee hyvin ensi kesänä sitten cruisaillaan paljon. Tuntuu siltä, että vasta nyt oikein ymmärtää mitä cruisingilta oikein vaaditaan ja miltä tuntuu kun crisingtunnin hinta alenee asialliselle tasolle.

Arvioitaessa tutkimuksen mielekkyyttä 2004 kesän perusteella voidaan sanoa, että koska auto oli remontoitu edellisenä kesänä ja nyt vasta päästiin oikein ajamaan ja kesään sisältyi keskieuroopan reissu, jotka molemmat ovat otsaryppyihin voimakkaasti vaikuttavia tekijöitä, tutkimus on saanut uutta potentiaalia ja tarkoitus on jatkaa hamaan loistavaan loppuun eli saavuttaa maaginen 240 h cruisingtuntimäärä. Eli seuraavana kesänä vaan cruisailemaan ja mittailemaan ryppyjen syvyyttä.


KESÄ 2005

Kesä alkoi huonosti ja säät olivat kylmät. Kotitöitä ja muutakin oli niin paljon, että cruisingit alkoivat vasta 18.6.05 jolloin ilmat olivat tapeeksi hyvät katto alhaalla ajamiseksi.

Talvella oli hankittu uusi puu-Grant ohjauspyörä ja sitä piti tietysti testata.

Taulukosta näkyy miten voimakkaasti vaikuttaa ryppyjen syvyys madaltumisasteeseen. Huomattavaa on myös se, että kokonaisaika ei tunnu täyttyvän kovin nopeasti ja tätä vauhtia menee ainakin kaksi kesää vielä ennen loppuarvointia.

Kesän 2005 taulukko ja käyrä .

Kesän 2005 yhteenveto

Cruising faktoista kesällä 2005 voidaan todeta, että otsarypyt olivat pienentyneet 0,75 mm:sta (0,78/2004) 0,45 mm:iin (0,45/2004) eli pienentyneet 40 %, (77 %/2004).
Cruisingtunnin hinta oli laskenut 23,38 € (26,26/2004 ) eli 14,1 % (14,14 %/2004 )
Cruisingtunteja oli tullut lisää 26,5 h (22,5h/2004) eli 14,2 % ( 14,4 %/2004).
Autoon oli laitettu rahaa lisää 390,0 € ( 1344,70 € 2004) eli 1,5 % (5,4 %/2004). ( ei sisällä bensoja )
Madaltumisaste oli kasvanut 0,167 yksikköä (0,58/2004) eli 94,4 % (407 %/2004).
Maagisesta 240 h cruisingrajasta puuttuu vielä 54 h (83,5 h/2004)eli 22,5 % (35 % /2004).
Autolla ajettiin 2005 kesällä 2513 km (4208 /2004) ja bensiiniä kului 463,34 ltr ( 739,97 /2004) joka maksoi 597,31 €. ( 878,96 /2004) Keskikulutus oli 17.6 ltr/100 km. (17,58/2004)

Kesä 2006

Kesän 2006 cruisingtaulukko ja hintakäyrä
Ajoa tuli 3028 km, bensiiniä kului 603,28 ltr, keskulutus oli 19,9 ltr/100 km.

Osat maksoivat 372,80 € ja kesän lopussa summa 2000-2006 oli

26986,72 €.

Cruisingtunteja tuli täyteen 220 h eli 20 h puuttuu vain 240 h:sta, joka jää seuraavalle kesälle, saa nähdä riittääkö.

Ryppyasteessa on nähtävissä parannusta, mutta cruisingtunnin hinta pysyy korkeana, mutta onhan se sen arvoista !
1.9.06 oli yleinen cruising ja silloin oli kohtalaisesti autoja liikkeellä: Otin videon kauppatorin [7 408 KB] maisemista.

Rypyt redusoituna muista tekijöistä, kuten iästä, muista vastoin- tai myötäkäymisistä ovat palanneet aloitustasolle, joten voitaneen jo sanoa tutkimuksen onnistuneen. Tarkempi analyysi tulee 2007 kesän jälkeen.


Kesä 2007 cruisingtaulukko ja hintakäyrä
2007 kesän erikoisemmaksi cruisailuksi osoittautui Partalansaaren kierros [2 615 KB] rantateitä pitkin ja käynti Puumalassa.

LOPPURAPORTTI

Tavoiteena oli tutkia miten vaikuttaa harrasteautolla cruisailu otsaryppyjen syvyyteen.

Ryppyjen syntymien perusteet on esitetty tämän tarinan alussa.

Ryppyjen mittaus suoritettiin varsin epätarkalla tavalla, mutta ehkä asiaan sopivalla vakavuudella.

Vasta nyt keksin tarkan menetelmän ryppyjen mittaamiseksi ja se olisi seuraava: otsasta otetaan vaha- tai kipsimalli cruisailun päätyttyä ja tästä mallista on helppo mitata melko tarlasti ryppyjen syvyys.

Vaikeutena on asian hankaluus.

Alussa arvioin että 40 h / kesä ja 6 vuotta eli 240 h olisi se aika jonka tulisin cruisailemaan ja autoa jouduttaan parantelemaan ehkä saman ajan.

Ensimmäinen cruisailu on näinollen tosi kallis, koska kustannukset voivat olla korkeat hankintahinnasta ja lisäkorjauksista johtuen.

Vuosittain on piirretty käyrät cruisintunnin hinnasta ajetun ajan funktiona.

Cruisailusta tehdystä taulukosta saadaan siis mataloitusmisaste ja cruisingtunnin hinta kunakin hetkenä.

Muut ryppyjen syvyyteen vaikuttavat seikat on eliminoitu esitetyillä kertoimilla erittäin tarkasti.

Yhteenveto

Tutkimus vastasi tavoitteita ja tuotti sivutuotteena cruisailujen dokumentoinnin sekä käyrät joiden jyrkyydestä voi päätellä kesän cruisailujen ja auton korjaamisen onnistumista. Cruisailuhan kääntää käyrää alaspain ja korjauskustannukset nostaa ylöspäin.

Jatkotoimet

Cruisailujen dokumetointi jatkuu, mutta ilman otsaryppyjen mittaamista ja auton nettisivuja ylläpidetään ja kehitystä seurataan.

KESIEN 2001-2007 YHDISTETTY KÄYRÄ ( työn alla )


Kesän 2008
Cruisingit [643 KB]
cruising kuvineen.

Kesän 2009 Cruisingit [3 662 KB]

Cruisingit jäivät melko vähäisiksi ja ajettua tuli 3010 km. Viikko oltiin Sulkavalla mökillä Cougarilla.

Kesän 2010 Cruisingit.

Kesä oli hieno ja heinäkuu oli kokonaan cruisinkeja kesämökiltä Sulkavalta.
Kesän 2010 Cruisings [152 KB]

Kesän 2011 Cruisingit

Cruisingit alkoivat 20.5.2011 eli vähän myöhemmin kuin tavallista.
Kesän 2011 Cruisings. [20 KB]
Kesä ajot jäivät jostain syystä vähäisiksi eli vain 687 km.
Printable version